Binary Options Glossary | MarketsWorld

Кратък речник на термините

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • Актив

  Активът или „инструментът“ е основният индекс, запас, стока или валута , на която се основава всяка сделка.

  Всеки актив е уникален търговски инструмент. Някои активи се търгуват на различни борси, като за това имат и различни символи, например Google е GOOG на  NASDAQ и GGQ1 на Франкфуртската фондова борса. При извършване на сделка се уверете, че сте избрали правилния базов актив.

 • По цена на сделката (ATM)

  Това е варианта, при който цената на актива в момента на изтичане на сделката е същата като тази, при която е закупена сделката. Когато това се случи, вие получавате вашата инвестиция обратно. С други думи – няма печалба и няма загуба.

Върни се в началото

B

 • Бинарна опция (Binary option) 

  Това е опция, при която възвръщаемостта е всичко или нищо. Още позната като Дигитална опция или Опция с фиксиран доход (FROs). Възвръщаемостта е фиксирана сума, за разлика от останалите типове форекс сделки.

Върни се в началото

C

 • Опция нагоре (Call option) 

  Опцията, при която инвеститорът предрича, че цената на изтичане ще бъде по-висока от цената в момента на купуване на опцията.

 •  (CFD)  

  Договор за разлика

 • Договор за разлика 


 • Договор/опция между „купувач“ и „продавач“, посочваща, че продавача ще заплати на купувача разликата между текущата стойност на даден актив и стойността му, когато сделката изтече. Ако разликата е отрицателна, то купувача ще трябва да заплата на продавача. За разлика от договорите за разлика, бинарните опции са много по-лесни за използване, тъй като са много по-опростени и лесни.

Върни се в началото

D

 • Дигитални опции (Digital options) 

  другото име на бинарните опции.

 • По цена на сделката (Draw)  

  Другото наименование за At-the-money. Това е варианта, при който цената на актива в момента на изтичане на сделката е същата като тази, при която е закупена сделката. Когато това се случи, вие получавате вашата инвестиция обратно. С други думи – няма печалба и няма загуба. 

Върни се в началото

E

 • Начална цена (Exercise price) 

  Начална цена – позната още като страйк цена, това е цената на базовия актив във времето на извършване на сделката. Началната цена е в основата на търговския договор. При бинарните опции „Цената на изтичане“ бива сравнявана с „Началната цена“, за да се определи дали изходът от сделката ще бъде печалба или загуба. 

 • Цена на изтичане (Expiry time) 

  При бинарните опции „Цената на изтичане“ бива сравнявана с „Началната цена“, за да се определи дали изходът от сделката ще бъде печалба или загуба. Ако инвеститорът прогнозира правилно цената на изтичане, то той получава печалба.

 • Време на изтичане (Expiry time) 

  Бинарните опции имат определн срок, който бива избран от търговеца към момента на закупуване на бинарната опция. Времето на изтичане се изразява като дата и час. Това е времето, в което приключва договорът за сделката. Началната цена(цената при която е направена сделката) бива сравнена с цената на изтичане (цената на актива в момента на изтичане на сделката), за да бъде определено дали договорът ще бъде изплатен. Договорите биват изплатени всеки път, когато търговецът правилно прогнозира дали цената изтичане на актива е по-висока или по-ниска от началната цена.

Върни се в началото

F

 • Опции с фиксирана възвръщаемост ( Fixed Return Options/FROs) 

  Това е тип опция, при която възвръщаемостта е всичко или нищо. Известни още като бинарни опции, дигитални опции или опции с фиксирана възвръщаемост. Рискът от загуба, както и евентуалната печалба са фиксирани във времето, в което правите сделката. Те варират въз основа на степента на основните промени в цените, както е и в случая с традиционната търговия, договорите за разлика или спред залаганията, където и риска и печалбата не са предварително определени. 

 • FRO

  Опции с фиксирана възвръщаемост

Върни се в началото

I

 • Инструмент (Instrument) 

  Инструмент или актив е базовия индекс, запас, стока или валута, на която е основана всяка сделка. Всеки актив е уникален търговски инструмент. Някои активи се търгуват на различни борси, като за това имат и различни символи, например Google е GOOG на  NASDAQ и GGQ1 на Франкфуртската фондова борса. При извършване на сделка се уверете, че сте избрали правилния базов актив.

 • Инвестиция (Investment) 

  Сумата на средствата разпределени за закупуването на опцията. Инвестицията също може да бъде наречена „Залог на сделката“. 

 • Печалба ( In-The-Money) 

  Ако коректно сте предсказали, че цената на актива ще отиде нагоре или надолу, то вие печелите. Когато спечелите, вие ще получите обратно направената инвестиция заедно с процента на печалбата, който е предварително определен. Например, ако инвестицията ви е $100 и процента на печалбата е 95%, то при печеливша сделка вие ще получите обратно $195.

Върни се в началото

O

 • Загуба (Out-of-the-money) 


 • Загуба – Ако сте предсказали неправилно повишаването или понижаването на цената на актива, то сделката завършва в загуба. Вашата загуба е предварително фиксирана и е ограничена до размера на вашата инвестиция.

Върни се в началото

P

 • Печалба (Profit) 

  Печалба – Печалба е сумата, която „печелите“ или „получавате“, когато направите успешна сделка. Например, ако печалбата е 95%, а вашата инвестиция е $100 и сделката приключи в победа, то вие ще получите печалба от $195.

 • Надолу (Put option) 

  Опция надолу е, когато инвеститорът предсказва, че цената на изтичане ще бъде по-ниска от началната цена.

Върни се в началото

R

 • Възвръщаемост (Return) 

  Възвръщаемост – Възвръщаемост е крайната сума, която ще получите, ако сделката завърши във ваша полза. Например, ако печалбата е 95%, а вашата инвестиция е $100 и сделката приключи в победа, то вие ще получите печалба от $195.

Върни се в началото

S

 • Залог (Stake) 

  Това е размерът на средствата разпределени за покупката на опцията. Залозите още биват наречени „Инвестиции“.

 • Страйк цена (Strike price) 

  наричана още начална цена. Това е цената на базовия актив във времето на извършване на сделката. Началната цена е в основата на търговския договор. При бинарните опции „Цената на изтичане“ бива сравнявана с „Началната цена“, за да се определи дали изходът от сделката ще бъде печалба или загуба. 

Върни се в началото

U

 • Базов актив (Underlying asset) 

  Базовият актив е индекс, запас, стока или валута , на която се основава всяка сделка. Виж „Актив“..

 • Базов инструмент (Underlying instrument) 

  Базовият актив е индекс, запас, стока или валута , на която се основава всяка сделка. Виж „Инструмент“.

Върни се в началото

Готов за откриване на сметка?